Numizmatyka

8 kwietnia 2014 o 11:17

numizmatykaDziedzina polegająca na  zbieraniu i badaniu monet, banknotów i innych znaków pieniężnych pod względem historycznym, estetycznym, a także technicznym. Numizmatyk głownie zajmuje się klasyfikowaniem monet, ich datowaniem, a także analizowaniem znaków menniczych, ikonograficznych, metrologicznych i epigraficznych. Ustala także kręg użytkowników danych monet, określanie dodatkowych funkcji, a także wyjaśnianiu i interpretacji faktów oraz procesów dziejowych.

Jest jednak minimum, które należy przyswoić zanim zacznie się wypełniać swoje numizmatyczne klasery monetarnymi zdobyczami. Po pierwsze trzeba określić się, co chce się zbierać. Także drugim nieodzownym elementem jest pogłębianie wiedzy i zakup fachowej literatury. Bardzo ważne są katalogi monet, katalogi aukcyjne gdzie można zakupić nowe modele na aukcjach internetowych. Także utrzymywać stałe kontakty z innymi pasjonatami by mieć otwartą drogę wymiany z innymi osobami poszerzając swoje zbiory.

Każdy ze zbieraczy ma swoją domenę, w której się specjalizuje. Jeden zbiera monety tylko średniowieczne, inny tylko złote a jeszcze inny gromadzi kolekcje będące emisjami menniczymi w srebrze.  Pamiętajmy, jeżeli monety są w stanie menniczym należy je odpowiednio zabezpieczyć. Stan zachowania monety prezentuje skala od 1 do 7 stopnia. Pierwszy tzw. menniczy określający monety, które nigdy nie były używane Nie mają żadnych defektów, zarysowań i śladów czyszczenia. Stan drugi tzn. znakomity dotyczy monet z nieznacznymi uszkodzeniami powstałymi w mennicy w trakcie produkcji lub w czasie transportu. Stan bardzo piękny dotyczy monet z drobnymi rysami, małymi skaleczeniami brzegu monety. Kolejny, jakim jest piękny dotyczy monet z dość znacznymi śladami zużycia, które nie mają jednak wpływu na czytelność konturów rysunku. Kolejne jak stan bardzo dobry i dobry dotyczą monet z bardzo znacznym zużyciem niektórych danych nie można już odczytać. A także ten, na których znaczna część rysunku i legendy jest nieczytelna, nie można odczytać legendy. Stan ostatni 7 określany, jako zły dotyczy monet, których stan uniemożliwia ich jednoznaczną identyfikację, ale nie wyklucza z kolekcji.

zlote-5-dolarow-1987

Zlote 5 dolarow z 1987 roku

Kolekcjonować monety może w zasadzie każdy. Istnieje wiele rodzajów kolekcjonerów, do których należą kolekcjonerzy: nieformalni, dociekliwi, oraz zaawansowani. Nieformalni kolekcjonerzy monet to osoby, które nie mają żadnego, ściśle określonego celu w zbieraniu monet. Mogą oni zbierać monety z różnych dziedzin i tematyk. W zasadzie każdy początkujący numizmatyk zasługuje na miano nieformalnego kolekcjonera. Dociekliwy kolekcjoner monet zauważa pewne szczegóły monet, które dla nieformalnego kolekcjonera wydają się być nieistotne. Stara się on dociec ich pochodzenia i historii. Z kolei, zaawansowany kolekcjoner monet zbiera je z powodu określonego celu. Wówczas wybiera on, czy interesują go monety z danego kraju, czy z pewnego okresu.

kolekcja-bez-tematu

Kolekcja losowych monet bez okreslonego tematu

monety-jahwe

Kolekcja monet YHWH(Jahwe)